FILTRO DE PESQUISA

Modificar o valor de select carga outra página

Cemento

 

 
2019 2020 2021 2022
Cifra de negocio
413 383 434 516
EBITDA
86 140 76 30
Margen EBITDA
20,9% 36,6% 17,5% 5,9%
EBIT
(20) 107 (90) (203)
Margen EBIT
-4,8% 27,9% -20,8% -39,4%

Cifras en millones de euros

 

Cifras de negocio

 

EBITDA

 

EBIT