FILTRO DE PESQUISA

Modificar o valor de select carga outra página

Cemento

 

 
2020 2021 2022 2023
Cifra de negocio
383 434 516 614
EBITDA
140 76 30 140
Margen EBITDA
36,6% 17,5% 5,9% 22,7%
EBIT
107 (90) (203) 129
Margen EBIT
27,9% -20,8% -39,4% 21,0%

Cifras en millones de euros

 

Cifras de negocio

 

EBITDA

 

EBIT