FILTRO DE PESQUISA

Modificar o valor de select carga outra página

Construcción

 
  2020 2021 2022 2023
Cifra de negocio
1.611 1.660 1.967 2.823
EBITDA
54 103 123 169
Margen EBITDA
3,3% 6,2% 6,2% 6,0%
EBIT
21 71 89 118
Margen EBIT
1,3% 4,3% 4,5% 4,2%
Cartera
5.156 3.981 6.586 6.426

 

Cifras en millones de euros

 

Cifra de negocios

 

 

EBITDA

 

 

EBIT