FILTRO DE PESQUISA

Modificar o valor de select carga outra página

Construcción

 
  2018 2019 2020 2021
Cifra de negocio
1.655 1.719 1.611 1.660
EBITDA
65 100 54 103
Margen EBITDA
3,9% 5,8% 3,3% 6,2%
EBIT
50 77 21 71
Margen EBIT
3,0% 4,5% 1,3% 4,3%
Cartera
4.516 5.623 5.156 3.981

 

Cifras en millones de euros

 

Cifra de negocios

 

 

EBITDA

 

 

EBIT